Styrelse

  Styrelse ANN-LORIZ BERGMAN                                  TURE ELVINGSSON

Ordförande                                                      V ordförande

Älggatan 5A                                                      Oxstigen 2

574 40  VETLANDA                                          574 34  VETLANDA

0709-980 590                                                    0383-820 03,  0703-027 726

e-post: ann-loriz@ann-loriz.se                          e-post: ture.elvingsson@live.se


LAILA BERNDTSSON                                     BIRGITTA GRUNDIN AXELSON

Sekreterare                                                       V sekreterare

Hambostigen  7                                                 Baronvägen 5

574 34  VETLANDA                                          574 39 VETLANDA

0383-151 23,  0706-784 339                             0383-156 66,  0705-867 186

e-post: berndtssonlaila@gmail.com                  e-post: gittangrundin@gmail.com


BIRGIT SUNDSBORN                                      CARL-AXEL BENGTSSON

Kassör                                                              Skogshuggargränd 2

Orkestervägen 23                                              574 36  VETLANDA

574 34  VETLANDA                                           070-581 48 32

0706-850 116                                                     e-post: bengtssoncarlaxel@gmail.com

e-post: birgit.sundsborn@gmail.com                         

                                                                                                                                                  BENGT WESTERLUND

Jannehillsvägen 3

574 41  VETLANDA

0383-175 42,  0703-756 756

e-post: bengt-elsbritt@hotmail.com


Ersättare: Ingvar Gustavsson, Marianne Richter och Sören Lundström