Styrelse

  Styrelse 

SÖREN LUNDSTRÖM                                     TURE ELVINGSSON

Ordförande                                                       V ordförande

Ryningsvägen 2 A                                              Oxstigen 2

574 39  VETLANDA                                           574 34  VETLANDA

070-291 92 45                                                    0383-820 03,  0703-027 726

e-post: soren.lundstrom.sl@gmail.com              e-post: ture.elvingsson@live.se


BIRGITTA GRUNDIN AXELSON                      BENGT WESTERLUND

Sekreterare                                                       V sekreterare

Baronvägen 5                                                    Johannehillsvägen 3

574 39 VETLANDA                                            574 41  VETLANDA

0383-156 66,  0705-867 186                              0383-174 42, 0703-756 756

e-post: gittangrundin@gmail.com                       e-post: beng-elsbritt@hotmail.com


BIRGIT SUNDSBORN                                      CARL-AXEL BENGTSSON      

Kassör                                                               V  kassör

Orkestervägen 23                                              Skogshuggargränd 2

574 34  VETLANDA                                           574 36  VETLANDA

0706-850 116                                                     070-581 48 32

e-post: birgit.sundsborn@gmail.com                  e-post: bengtssoncarlaxel@gmail.com       

                                                                                                                                              MARIANNE RICHTER                                     

Pårsgårdsvägen 7                                             

574 98  NYE                                                      

070-338 63 61                                                   

e-post: mrichter@hotmail.se                             


Ersättare: Ingvar Gustavsson, Eivor Lindqvist