REFERAT

 

 2023-04-18

Månadsmöte med RPG

Vetlanda RPG avdelning har haft sin månadsträff i Korskyrkan Vetlanda. Ett stort antal deltagare var närvarande. Träffen inleddes av ordförande Sören Lundström som hälsade dagens gäst, Inge Bengtsson, Korsberga, välkommen.

Inge, en för många Vetlandabor välkänd profil som i dag berättade under rubriken Mitt liv. Inge föddes år 1956 utanför Korsberga det år då även andra kändisar som, Ingemar Stenmark och Björn Borg föddes. Inge fick lära sig arbeta i unga år något som han själv tyckte att han haft nytta av genom livsresan. Något han tyckte var vinstgivande var att ”vara på rätt plats vid rätt tillfälle samt ha lite tur”. Allteftersom han berättade ställde han frågor till åhörarna om årtal och platser och den som svarade snabbast fick små presenter. Han höll publiken arrangerad och alert.

Han berättade även om sitt företag som expanderat genom åren. Rungande applåder och en bok var tacket till underhållaren.

Kaffet smakade nu bra vid de vackert dukade borden. Därefter information om nästa veckas promenad i Lär känna din kommun. Denna veckan går vandringen utmed Skede kanal. Maj månads medlemsträff, den sista för säsongen går till Wikella gården, Tångerda med samling vid Allianskyrkans parkering.

Eftermiddagen avslutades som vanligt med ”Lottdragning med Ingvar” där många gick ut i den annalkande våren med varsin vårblomma.


2023-03-08

Månadsträff med RPG

Mars månadsträff med Vetlandas RPG samlade ett stort antal medlemmar. Träffen hölls i Korskyrkan. Sören hälsade ett särskilt Välkommen till dagens gäst, polisman Jens Andersson som arbetar på bedrägerienheten. Dagens tema var Låt dig inte luras där man fick råd om hur man inte skulle låta sig luras, av bland andra telefon bedragare. Ett annat tips var att inte svara i telefon vid okända nummer. Jens avtackades med bok och blomma. Därefter följde kaffesamkväm vid de vårlikt dukad borden och där det pratades flitigt under trevlig gemenskap.

Sören och Ingvar informerade om kommande resor och studiebesök samt Lär känna din kommun promenader. Nästa studiebesök blir till det anrika företaget Kontorsspecial som man ska besöka nästa vecka med efterföljande lunch. Första Lär känna din kommun-promenaden blir i slutet av mars och då ska man upp på Himlabackarna och se hur villorna växer fram.

Som sista programpunkt ”Lottdragning med Ingvar” där många gick hem med som sig i dessa tider passar påskägg fyllda med godis.

Ett 25-tal RPG.are från Vetlanda har även deltagit i distriktets vårmöte med tillhörande årsmöte som i år hölls i Värnamo och där Roland Eckerby blev omvald som distriktsordförande. Dagen i Värnamo avslutades med sång till eget gitarrarrrangemang av Carl-Olof Hultby.


2023-02-08

Årsmöte med RPG

Under stor tillslutning av medlemmar har medlemsträff tillsammans med årsmöte hållits i Vetlanda Korskyrka. Medlemsträffen inleddes av kända Vetlandabon Catrine Leandersson som till eget dragspelsackomplemang sjöng ett antal sånger.

Därefter följe parentation över de under verksamhetsåret bortgångna medlemmar.

Årsmötet förklarades öppnat av ordförande Sören Lundström. En gedigen verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse föredrogs. Av verksamhetsberättelsen framkom bland annat att ”Lär känna din kommun” har varit ett populärt inslag med många vandringar och med ett medeltal av cirka 25 personer vid varje samling. RPG är även representerade i KPR, kommunala pensionärsrådet. Under en av höstens medlemsträffar hade man besök av landshövding Helena Jonsson.

Val till 2023-års styrelse följde och där blev det omval av ordförande Sören Lundström. Styrelsen i övrigt består av Birgitta Grundin-Axelsson, Birgit Sundsborn, Marianne Richter, Bengt Westerlund, Karl-Axel Bengtsson samt Eivor Lindquist, nyval. Till suppleanter valdes Ann-Carine Eckerby samt Lars-Gösta Hultgren.

Årsmötet avslutades med tack och blommor till avgående styrelsemedlemmar. Ingvar Gustavsson som varit föreningen trogen, sedan föreningens start, samt Thure Elvingsson vice ordförande ett antal år. Tack, blommor och gåva gavs också till den fantastiska kaffegruppen som vid varje medlemsmöte ser till att det finns ”gofika”. Tack också till Leif Bergman som ansvarat för RPGs hemsida samt informationsmaterial

Efter årsmötet var det dags att flytta en trappa upp till de dukade kaffeborden och trevlig gemenskap. Ingvar informerade om resan till distriktets vårmöte i Värnamo samt om vårens studiebesök, Kontorsspecial.

Nästa månadsmöte blir den 8 mars då man får besök av polisman Jens Andersson som ska informera under ämnet” Låt dig inte luras”

Eftermiddagen avslutades som vanligt med ”Lottdragning med Ingvar” där dagens vinster var vårblommor.

 

2022-12-14

Fin luciafest hos RPG

Ett vackert och stämningsfullt luciatåg framfördes i onsdags i Korskyrkan kyrksal. Vetlanda minikör med ledning av Lotta Valdo Eriksson framförde de traditionella luciasångerna mixade med lite modernare inslag.

Luciatåget bestod av både lucia, tärnor och stjärngosse. Många vackra dikter lästes, allt med härlig entusiasm. Lucia var Maja Valdo Eriksson. Programmet avslutades med We vish you a Merry Christmas, varefter följde rungande applåder.

Kaffe med lussekatt och pepparkaka serverades sedan runt de vackert dukade borden, där alla fick njuta av en stunds härlig gemenskap.

Sören informerade sedan om den planerade studiecirkeln som är planerad att starta upp efter juluppehållet samt påminde om årsmötet i februari.

Birgitta Grundin Axelsson och Bengt Westerlund, RPG:s representanter i KPR, kommunala pensionärsrådet, delgav åhörarna vad de fått veta vid höstens sammankomst. De berättade vidare att föreningens medlemmar har möjlighet att komma med synpunkter angående äldres rätt i samhället.

Som avslutning ”lotteridragning med Ingvar” där dagens vinst, passande nog var tomtepåse med frukt.


2022-11-09

Novembermöte med RPG

Vetlandas RPG månadsmöte hölls som vanligt i Korskyrkans lokaler under god uppslutning av deltagare. Träffen inleddes av ordförande Sören Lundström som hälsade dagens underhållare Lars-Gunnar Flink och Ann-Marie Lövgren välkomna.

De spelade och sjöng till eget gitarrarrangemang visor av Dan Andersson, Nils Ferlin samt Evert Taube. Det blev även en del allsång, den musikaliska avdelningen avslutades med att Lars-Gunnar tolkade en Pelle Näver dikt. Därefter var det dags för god ”eftermiddagsfika med tillhörande pratstund” Nästa avdelning av underhållningen stod Lars-Gunnar för då han berättade om upplevelser och olika ”möten med människor” under de otaliga milen han cyklat I Sveriges långa land. En tur kan vara från Smygehuk i sydligaste Skåne till Treriksröset längst upp i Sverige.

Information följde om kommande aktiviteter, bland annat, luciafest den 14 dec. Studiecirkel om Västergötland är planerad till våren 2023. Lotteridragningen höll som vanligt av Ingvar Gustavsson som såg till att några fick en fin höstblomma att ta med hem.

Det har även varit avslutning för RPG:s ”Lär känna din kommunvandringar” under ledning av Hans och Laila Berntsson. Sista vandringen var förlagd till Flögensborg där ett 30-tal RPG-are deltog. Programmet var där tipspromenad, korvgrillning och fika.


2022-10-12

Medlemsträff med RPG

Vetlanda RPG haft medlemsträff i Korskyrkans lokaler. Ett sjuttiotal medlemmar hade samlats för att umgås och lyssna till landshövding Helena Jonsson som hälsades välkommen med en varm applåd.

Hon berättade om sig själv, sin uppväxt, utbildning och kallelsen från regeringen att bli landshövding för Jönköpings län. Detta arbete tycker hon är intressant och omväxlande, då det spänner över hela samhällsperspektivet. De stora frågorna i länet just nu är - vatten, klimat och energi.

Efter ett intressant föredrag av vår landshövding, tog medlemmarna plats vid borden i församlingsvåningen. Där informerade RPG- ordförande Sören Lundström om föreningens övriga planerade aktiviteter. Under gemenskapen serverades kaffe med dopp och det såldes lotter, som efter vinstdragning resulterade i att ett antal av de församlade, kunde gå hem med en chokladkartong under armen.


2022-09-14

Vetlanda RPG på gång

70 RPG-medlemmar samlades till höstens första medlemsträff i Korskyrkan Vetlanda. Träffen inleddes av ordförande Sören Lundström som lämnade ordet till dagens gäst Börje Ohlsson som på ett mycket fascinerande och intressant sätt berättade om Vetlanda Tändsticksfabriks historia.

”Stickan” som det benämns i folkmun grundades 1907 av Johan Andersson och hans farbror Otto Olofsson och är alltså i dag 115 år.

Stickan var under en 70-årsperiod flaggskeppet inom industrin i Vetlanda, bland alla de företag som startade vid förra sekelskiftet.

Under dessa år har det varit mellan 150-300 personer anställde med en topp 1951. Det året jobbade cirka 650 personer från 17 olika nationer. I dag finns ett 40-tal anställda på kvar på företaget i Vetlanda.

Tändstickor skickades redan 1907 världen runt, år 1908 tillverkades runt 100 000 askar per dag. Idag är den siffran 6,4 miljoner. Stickan är det enda företag av de som startades i Vetlanda vid förra sekelskiftet som finns kvar idag.

Stickans höga tegelskorstenen var länge ett riktmärke för Vetlandas invånare. Efter föredraget smakade kaffet utmärkt. Det pratades livligt runt borden och alla tycktes trivas. Därefter följde information om höstresan till Växjö och därefter sedvanlig Lotteridragning med Ingvar, där flera gick hem med en vacker höstblomma.

Höstens första besök under temat Lär känna din kommun var förlagd till Hällinge gård, där ett 30-tal medlemmar samlades och fick av gårdens ägare Katarina Boden höra om Hällinges historia under 300 år.

Nästa Lär känna din kommun mot Nye med besök hos Vasen.


2022-08-31

Höstupptakt med RPG
I strålande sensommarvärme startade RPG- medlemmarna sitt höstprogram. Målet för dagen var en tillsammanseftermiddag i Sandåkra hos Berth och Carita Nilsson. En stor skara hade hörsammat inbjudan och ingen lär ha gått hem besviken.

Programmet inleddes med att Thure Elvingsson hälsade välkommen samt informerade om kommande aktiviteter.

Roland Nelson inledde med att på basun spela Flyttfåglarna av Lydia Litell.

Därefter tog Berth och Carita över dagen som inleddes med korvgrillning av olika sorters korvar från lokal tillverkare, därtill serverades goda tillbehör. Därefter delgav Berth en del av sin livshistoria bland annat om sitt biståndsarbete i Etiopien där han blev biten av en orm och var väldigt nära att mista livet.

Efter en intressant berättelse var det så dax för sång och musik av Margareta Jonsson och Bengt Westerlund, som framförde några för dagen väl valda sånger. Efter det kunde de som ville kliva upp i fyrhjulingens vagn och följa med ut på en rundtur. Det var många som tog tillfället i akt att åka runt och se på närliggande omgivning, allt på belagda stigar. Rundturen gav tillfälle till många glada skratt.

När åkturen var klar, och för de som istället valt att ta en promenad, smakade det gott med kaffe och ostkaka. Dagen avslutades med ytterligare en sång samt information om nästa veckas start av RPG:s Lär känna din kommun-promenader. Första turen går till Hällinge gård.


2022-02-09

Tronskifte för RPG

Årsmöte för RPG:s medlemmar har hållits i Korskyrkan, Vetlanda. 

Eftersom förra årets årsmöte blev inställt på grund av pandemin så redovisades år 2020 och 2021 på årsmötet.

Före årsmötet underhöll Irene Jonsson, Ekenässjön med några väl valda sånger samt episoder från livet. Årsmötet öppnades av Ture Elvingsson som inledningsvis redogjorde för allt som blivit inställt och förändrat under de två år som förflutit sedan förra årsmötet.

Därefter följde parentation över de i föreningen avlidna medlemmarna, ledd av Ingvar Gustavsson. 

Presidium för årsmötet valde årsmötet Torbjorn Eckerby som ordförande. Verksamhetsberättelserna för åren 2020 och 2021 upplästes av Birgitta Grundin Axelsson och ekonomiska redogörelserna av Birgit Sundsborn.

Det visade sig att trots alla restriktioner så har mycket kunnat genomföras ändå. Som exempel har promenaderna under temat "Lär känna din kommun" haft god tillslutning, med 26 deltagare som medeltal.

Val till ny styrelse följde och där blev det tronskifte på ordförandeposten, då Ann-Loriz Bergman avsagt sig ledarskapet efter många års gedigen ledning.

Till ny ordförande valdes Sören Lundström. Styrelsen i övrigt består av Ture Elvingson, Birgit Sundsborn, Carl-Axel Bengtsson, Birgitta Grundin Axelsson, Bengt Westerlund, Marianne Richter och suppleanter Ingvar Gustavsson och Eivor Lindqvist.

Årsmötet avslutades med avtackning av ordföranden Ann-Loriz Bergman samt tidigare styrelseledamoten Laila Berndtsson.

 


  Referat