REFERAT

 

 2024-05-21

Vårutflykt med RPG

I arla morgonstund 16/5 gav sig femtio glada RPG:are ut på en resa till Göteborg, för att besöka Volvo museet och Smyrnaförsamlingens nybyggda kyrka.

Fikastopp gjordes efter två timmar där medhavd förtäring intogs utomhus i strålande morgonsol. Väl framme i Götet bjöds det på en kortare sightseeing förbi Gothia Towers, Botaniska Trädgården, gamla och nya Ullevi uppför Avenyn till Poseidonstatyn och Konserthuset ner till World of Volvo en pampig byggnad uppförd i en fantastisk konstruktion, alldeles intill Liseberg. Där strövades det fritt omkring bland ett antal fordon, från tidigaste Volvo V4 till allra senaste eldrivna EX30. Det gick även att utmana sig själv i ett flertal olika simulatorer.

Sedan gick färden vidare till Frihamnskyrkan, en byggnad med stram arkitektur. Där serverades lunch och det bjöds även på trevlig guidning av lokalerna som var stora, ljusa och mycket väl anpassade för ändamålet. Efter besöket där, vändes kosan hemåt med paus för fika medan vårsolen ännu strödde sina värmande strålar över resesällskapet. Med många upplevelser i god anda och gemenskap aningen trötta efter en lång dag men fortfarande glada, kom vi åter hem till vårt lilla Vetlanda.


2024-05-14

Medlemsträff

Onsdagen den 8 maj samlades ett femtiotal RPG-are till medlemsträff, vid Alliansmissionens sommarhem Flögensborg i Näsby, för avslutning av vårterminen 2024. Med regnet hängande i luften, genomfördes tipspromenad, genom en vårfager terräng. Solen tittade dock ibland fram mellan molnen, så allt kunde göras enligt planerna. Fyrkamp, korvgrillning, sång, musik och god gemenskap.

Ett lotteri såldes med vackra pelargonior som vinst, även vinnarna av fyrkamp och tipspromenad blev premierade. Innan samlingen upplöstes, informerades om bussresan som är tänkt att gå till Göteborg, samt sommarlunch på Sandsjö Värdshus och sommarfika på Kvarndammens café.


2024-04-13

Medlemsträff

Ett 80-tal medlemmar i Vetlanda RPG möttes på onsdagen till medlemsträff i Korskyrkan. Medverkade gjorde sånggruppen Menvoices. En grupp som har varit verksam i 31 år och som förra året spelade in en samlingsskiva.

Samlingen inleddes med, att ordföranden Sören Lundström hälsade alla välkomna och lämnade över till Menvoices, som inspirerat tog över och bjöd på ett vackert och välkomponerat sångprogram. Ett program som fångade livet både i dess skönhet och skörhet. De började med Gustaf Frödings Strövtåg i Hembygden och avslutade med Björn Skifs och Peter Hallstöms Håll mitt hjärta. Däremellan sjöng de bl a sånger som What a wonderful world, Jag vill ha en egen måne, Hans hand i min och Lita helt på Gud.

Efter musikprogrammet samlades alla kring de vackert dukade kaffeborden och njöt av gott fika och härlig gemenskap och om man lyckats köpa rätt lott, en vacker vårblomma. Birgitta Grunden Axelsson och Bengt Westerlund gav intressant information från Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Eivor Lindquist informerade om Göteborgsresan i maj med studiebesök på Volvo och Frihamnskyrkan


2024-03-23

RPG-träff och distriktsmöte

Vetlanda. Vetlanda RPG förening hade onsdagen 13 mars medlemsträff i Korskyrkans församlingsvåning. Där hade ett drygt sextiotal medlemmar samlats för att lyssna till Gunnar Dahlqvist, uppvuxen i Huskvarna och som 2020 blev utsedd till årets Jönköpingsbo.

Efter en kort presentation av sig själv och sina förehavanden i livet, berättade Dahlqvist att han under 28 år varit verksamhetschef för organisationen ”Hela Människan” som har sitt ursprung i Ria Center bildat 1995 i Jönköping.

Hela Människan och Matmissionen arbetar med att tillvarata livsmedel som blir kasserade av de olika butikskedjorna. Under år 2023 omhändertogs 160 ton mat som annars skulle ha slängts. Hela Människan finns på 55 platser i Sverige och ger också hjälp till sjukvård och mediciner.

Det gavs även information om aktiviteter och händelser inom den egna RPG föreningen. En vårresa till Göteborg kommer att ske i maj månad. Det såldes även lotter och vinnarna kunde efter en god gemenskaps-fika lämna mötet med en vårblomma i handen.

På fredagen 15 mars deltog ett antal medlemmar från Vetlanda i RPG Småland Ölands distrikts årsmöte i Nässjö. Distriktet består av 28 föreningar med cirka 3 000 medlemmar. Distriktets resor under sommarhalvåret presenterades, bland annat resa till Jämtland och Hållandsgården samt Ölandsläger på Klintagården. Efter årsmötesförhandlingarna presenterades New Life Missions arbete och secondhandbutiken Källan i Nässjö. Efter en god lunch följde ett uppskattat program då Dan-Inge Olsson spelade, sjöng och berättade.


2024-03-09

Vetlanda RPG på studiebesök

Vetlanda.Ett femtiotal medlemmar från Vetlanda RPG besökte på onsdagen Human Bridge i Holsbybrunn. Robert Bergman direktor för Human Bridge tog emot besökarna och berättade om deras verksamhet.

Deras uppgift är att samla in och fräscha upp kasserad sjukhusutrustning och skicka den till sjukhus runt om i världen främst till länder i Afrika, Östeuropa och Mellersta Östern. Under pandemin var även Sverige ett mottagarland. När flera regioner saknade sjukhusplatser och utrustning levererade Human Bridge sängar och annan utrustning till de temporära sjukhusen.

De samlar även in textilier som kläder, gardiner etc och cirka 80% av detta återbrukas genom att säljas i någon av deras tolv Lindra butiker, som är deras second hand kedja. Till återvinning går cirka 15–16% som används till nya produkter. Endast några få procent går inte att använda.

Deltagarna blev sedan guidade runt på anläggningen av Helen Stenfeldt och Robert Bergman. Besökarna var imponerade och inte så lite stolta över att en sådan verksamhet finns i närområdet.

Besöket avslutades med en god lunch på Ädelsfors folkhögskola.


2024-02-14

Vetlanda RPG-förening

Under god tillslutning har Vetlandas RPG-förening hållit medlemsmöte tillsammans med årsmöte. Sören inledde eftermiddagen och hälsade dagens underhållare, Krister Hildorsson och Åke Isaksson välkomna De inledde med att sjunga och spela ett antal sånger där även medlemmarna gavs möjlighet att sjunga med.

Parentation över under året bortgångna medlemmar följde och leddes av Ingvar Gustavsson. Sju medlemmar har under året lämnat vår förening.

Årsmötet förklaras öppnat och till presidium väljs Torbjörn Eckerby och Bengt Westerlund. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Birgitta Grundin Axelsson och den ekonomiska berättelsen delgavs av Birgit Sundsborn. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 216 personer. Medlemsträffar med intressanta föredragshållare som Låt dig inte luras med Jens Andersson, P-O Högstedt berättade om Farfar och Jag. Lär känna din kommun har varit populära med både vandringar och cykelturer. Studiebesök har gjorts på Kontorsspecial samt på Höglandets Räddningstjänstförbund med efterföljande lunch.

Vårens studiecirkel om Västergötland avslutades med en 2-dagars resa till flera av de platser man fördjupats sig i. Arrangör för distriktets höstmöte var Vetlanda RPG, då cirka 400 medlemmar samlades. Föreningen har även firat 20-års jubileum under hösten.

Styrelsen består av ordförande Sören Lundström, övriga styrelsemedlemmar är Eivor Lindquist, Birgit Sundsborn, Birgitta Grundin Axelsson, Ann-Katrine Eckerby, Bengt Westerlund, Karl-Axel Bengtsson, Lars-Gösta Hultgren samt Marianne Rehn. Blomma överlämnades till Marianne Richter som lämnar styrelsen.

Eftermiddagen avslutas uppe i festvåningen där god Alla hjärtans-fika intogs under gemytliga former . Därefter följde pålysningar om kommande aktiviteter och resor. Nästa aktivitet blir den 6 mars till Human Bridge i Holsbybrunn med efterföljande lunch, Ädelfors folkhögskola. Sista inslag för dagen var lottdragning med Ingvar.


2023-11-11

20-år för Vetlanda RPG

Vetlanda RPG-avdelning har firat 20-års jubileum i Vetlanda Missionskyrka under stor tillslutning av medlemmar. De cirka 80-talet medlemmarna fick slå sig vid vackert dukade småbord till en trevlig eftermiddag.

Programmet inleddes av nuvarande ordföranden Sören Lundström som hälsade välkommen med ett särskilt välkommen till dagens inbjudna gäster. En av gästerna var Roland Nelson som redogjorde för RPG-s bildande både lokalt och regionalt. Nästa år, 2024 är det 50 år sedan RPG, Riksföreningen för Pensionärers Gemenskap, bildades. Lokala föreningen, RPG-Vetlanda bildades 2003. Förste ordförande var Roland Lundell följd av Roland Nelson som ledde RPG-Vetlanda under många år. Roland hade dessförinnan tillhört riksstyrelsen. Bengt Sund stod för ledarskapet något år. Ann-Loriz Bergman blev nästa ordförande och det ordförandeskapet varade i nästan tio år. RPG styrs i dag av Sören Lundström.

Ingvar Gustavsson som varit med sedan starten berättade mycket om det som hänt i föreningen genom alla åren, allt noggrant dokumenterat.

Dagens underhållare Catrine Leandersson, tillsammans med sitt dragspel både sjöng för och med deltagarna. Sedan var det Bengt Westerlunds tur att underhålla med sånger till ackompanjemang av Catrine.

Lyckönskningstal följde sedan av Roland Nelsson. Harriet Andersson, tillhörande Ekenässjöns RPG-förening sedan 20 år tillbaka, lyckönskade även hon samt överlämnade en gåva till Världens barn. Ann-Loriz Bergman berättade om en resa till Blekinge under sin tid som ordförande i RPG-Vetlanda.

Jubileet avslutades som vanligt med ”Lottdragning med Ingvar” där flera kunde gå hem med en vacker höstblomma.

Sören informerade om kvarvarande aktiviteter för hösten. Julbord i Ädelfors samt luciafest i Korskyrkan den 13 december samt tackade alla närvarande som hörsammat inbjudan.


2023-10-17

RPG-distriktet höll höstmöte

Fredagen 13 oktober höll RPG – distriktet Småland/Öland sitt höstmöte i Pingstkyrkan Vetlanda. Nästan 400 medlemmar slöt upp denna dag till förhandling, underhållning och gemenskap. Största antalet kom med buss från olika håll, resten med egen bil, eller gående.

Efter välkomsthälsning av distriktets ordförande Roland Eckerby och gemensam sång, bjöds det på underhållning av Lenette och Sigge Ahnstedt under rubriken ”Allas vår Pälle Näver”. Ett program med glimtar från diktarlandet, sångarlandet, mödornas och drömmarnas land, vilket blev mycket uppskattat. Därefter följde information, beslut samt prisutdelning i motionskampen.

En insamling gjordes också, till missionsarbete i Sydsudan.

Efter lunchen som intogs på olika platser blev det en stunds underhållning av sångaren och låtskrivaren Ingemar Olsson, som under rubriken ”Mer än tusen ord” spelade sjöng och berättade.

Efter detta framförande blev det tack och avslutning med mingelfika innan hemfärd. Denna höstgrå och regniga oktobereftermiddag blev ändå ett glatt minne från ett trevligt höstmöte med god anda och gemenskap.


2023-09-16

Om farfar Pälle Näver

Höstens första medlemsträff med Vetlanda RPG- förening, hölls 13 september i Korskyrkans församlingsvåning i Vetlanda. Där hade ett drygt 80-tal personer förväntansfullt samlats för att lyssna till Vetlanda kommuns mark och exploateringschef P-O Högstedt, som endast flyktigt berättade om sitt kommunala uppdrag.

Den egentliga avsikten med besöket var, att P-O skulle berätta om sin farfar, lokala poet och diktare, Pälle Näver. Som egentligen hette, Josef Högstedt född 1897 och som gick ur tiden 1986.

P-O berättade fängslande om en skogspromenad, då han som sjuåring fick gå till ”Gölaberget”tillsammans med farfar Josef som egentligen var lite ”skröplig” men just den dagen kände sig rätt så ”hörk”.

Det berättades också att Josef (Pälle Näver) drabbades av tbc under sin militärtjänstgöring. Han fick tillbringa en längre tid på sanatoriet i Eksjö, vilket ledde till en lång och mödosam rehabilitering.

Efter första tidens svårigheter med att få sälja sina diktverk, tog det fart efter att Pälle 1934 fått ett erbjudande från en redaktör i Stockholm, som fått vetskap om hans diktning, att skriva en dikt varje vecka för publikation i dennes tidning. Detta fullföljde Pälle Näver under fyrtiofyra år fram till 1978.

P-O berättade också att det har varit frekvent med besökare vid diktarstugan ”Vätterhult” som Pälle lät bygga någon gång på 1940-talet.

Efter denna fantastiska berättelse inmundigades det gott kaffe med dopp, under god gemenskap.

Samlingen avslutades med information om kommande aktiviteter, samt dragning av vinnare i dagens lotteri, där ett antal medlemmar gick hem med en blomma i höstens färger.


2023-07-06

Vetlanda RPG var på studieresa.
Efter vårens studier om Västergötland var det dags för ett 25-tal deltagare att ge sig ut på en resa för att besöka en del av de platser det diskuterats kring under vårens sammankomster.

Under två dagar i slutet av juni när naturen är som vackrast startar resan med första stopp vid Habo kyrka där man blev guidade runt och där sedan följde förmiddagsfika. Färden går vidare förbi Kungslena till Stenstorp. Attraktionen där var Dalenmuseet, inrymt i det vackra tingshuset. Gustav Dalens verksamhet var för många resans höjdpunkt.

Färden går vidare upp mot Axvalla för lunch. Nästa besöksmål Varnhem med Kata Gård och Klosterkyrka. En intressant guidening både ute i Klosterträdgården och inne i kyrkan. Efter Varnhem bar det av upp mot Kinnekulle med utsikt över Vänern samt vidare till Hällekis där stopp gjordes i Falkängens Hantverksby som ligger i en gammal bruksmiljö. Sista etappen för dagen var till Lundsbrunn där man övernattade på Lundsbrunns kurhotell.

Nästa dag åker man via Skövde för att så småningom komma till Karlsborg, där man får en intressant guidad rundtur med bussen inne i fästningen samt därefter ett intressant besök i den vackra Garnisonskyrkan. Många tyckte nog att detta var resans höjdpunkt.

Efter kort stopp i Hjo anländer man till Gate bisonfarm, belägen söder om Hjo. Där får man åka ut på en spännande safari och komma riktigt nära dessa stora Bisondjur. Man serveras också en ”bisonlunch” på farmen.

Alphems arboretum, beläget i Floby utanför Falköping var resans sista begivenhet. Ett av de största trädsamlingarna i Sverige anlagda av en enda person, FJ Gegerfeldt. Resan går nu hemåt via Ulricehamn där man ser minnesstenen i Skottek samt det vackra stationshuset.

Efter kaffestopp i Strängsered når man Vetlanda, nöjda efter två dagars fördjupning av studiecirklen.


2023-05-24

Våraktiviteter med RPG

En dag i början av maj samlades ett stort antal RPG-are i vackra Wikellagården Tångerda, för en gemenskapskapseftermiddag. Anita Bergmans berättade om Wikellagården från dåtid till nutid. Bengt Westerlund samt Nils-Erik Andersson på keybord, underhöll med några för årstiden passande sånger. Sedan var det dags att röra på sig och gå en tipspromenad med frågor av varierande svårighetsgrad. Tillbaka i Wikellagården var nu grillarna tända och det var till att börja grilla från sin medhavda picknickkorg. Därefter följde redovisning av tipsraden, där familjen Henningsson blev de stora vinnarna.

Aktiviteten i - Lär känna din kommun- var en cykeltur, Eckerdaturen. Otur med vädret, både blött och kallt, gjorde att skaran var minimerad men de som var med trampade tappert på i lösgruset, upp, förbi Eckerda och Himlabackarna. RPG återkommer med ”Se Vetlanda från cykelsadeln” till sensommaren. Cykla är en ny aktivitet i RPG. Några som inte cyklade denna dag valde att gå en tur med Hans runt Forngården och dess omgivningar.

Det var också avslutning för studiecirkeln om Västergötland där ett 35-tal RPG-medlemmar deltagit. En resa upp till Västergötland är planerad till efter midsommar.

Vårens stora begivenhet var, Flottfärd med Ture. Ett 20-tal medlemmar gav sig iväg till Hultanäs där man blev mottagna av Ture och Gerd Elvingsson. Förmiddagskaffe vid grillkåtan och sedan var det tid för flottfärd med Ture som skeppare och ciceron. När alla varit ute på vattnet en stund var det tid för grillning både i och utanför kåtan. Några sånger framfördes av Jan-Olof Claesson till eget gitarrackomjemang, innan det var dags att åka hem var och en till sitt.

Sista aktiviteten för vårsäsongen var långpromenad med Sören, en ca 7 km. promenad i Illhargen och Gettinges omgivning. De som ville gå en kortare sträcka fick gå med Ingvar Gustavsson som ciceron, som visade sitt Bäckseda och dess närhet.

Sommaren som kommer innehåller en gemenskapslunch onsdagen den 12 juli samt en eftermiddagsfika onsdagen den 9 augusti.


2023-04-18

Månadsmöte med RPG

Vetlanda RPG avdelning har haft sin månadsträff i Korskyrkan Vetlanda. Ett stort antal deltagare var närvarande. Träffen inleddes av ordförande Sören Lundström som hälsade dagens gäst, Inge Bengtsson, Korsberga, välkommen.

Inge, en för många Vetlandabor välkänd profil som i dag berättade under rubriken Mitt liv. Inge föddes år 1956 utanför Korsberga det år då även andra kändisar som, Ingemar Stenmark och Björn Borg föddes. Inge fick lära sig arbeta i unga år något som han själv tyckte att han haft nytta av genom livsresan. Något han tyckte var vinstgivande var att ”vara på rätt plats vid rätt tillfälle samt ha lite tur”. Allteftersom han berättade ställde han frågor till åhörarna om årtal och platser och den som svarade snabbast fick små presenter. Han höll publiken arrangerad och alert.

Han berättade även om sitt företag som expanderat genom åren. Rungande applåder och en bok var tacket till underhållaren.

Kaffet smakade nu bra vid de vackert dukade borden. Därefter information om nästa veckas promenad i Lär känna din kommun. Denna veckan går vandringen utmed Skede kanal. Maj månads medlemsträff, den sista för säsongen går till Wikella gården, Tångerda med samling vid Allianskyrkans parkering.

Eftermiddagen avslutades som vanligt med ”Lottdragning med Ingvar” där många gick ut i den annalkande våren med varsin vårblomma.


2023-03-08

Månadsträff med RPG

Mars månadsträff med Vetlandas RPG samlade ett stort antal medlemmar. Träffen hölls i Korskyrkan. Sören hälsade ett särskilt Välkommen till dagens gäst, polisman Jens Andersson som arbetar på bedrägerienheten. Dagens tema var Låt dig inte luras där man fick råd om hur man inte skulle låta sig luras, av bland andra telefon bedragare. Ett annat tips var att inte svara i telefon vid okända nummer. Jens avtackades med bok och blomma. Därefter följde kaffesamkväm vid de vårlikt dukad borden och där det pratades flitigt under trevlig gemenskap.

Sören och Ingvar informerade om kommande resor och studiebesök samt Lär känna din kommun promenader. Nästa studiebesök blir till det anrika företaget Kontorsspecial som man ska besöka nästa vecka med efterföljande lunch. Första Lär känna din kommun-promenaden blir i slutet av mars och då ska man upp på Himlabackarna och se hur villorna växer fram.

Som sista programpunkt ”Lottdragning med Ingvar” där många gick hem med som sig i dessa tider passar påskägg fyllda med godis.

Ett 25-tal RPG.are från Vetlanda har även deltagit i distriktets vårmöte med tillhörande årsmöte som i år hölls i Värnamo och där Roland Eckerby blev omvald som distriktsordförande. Dagen i Värnamo avslutades med sång till eget gitarrarrrangemang av Carl-Olof Hultby.


2023-02-08

Årsmöte med RPG

Under stor tillslutning av medlemmar har medlemsträff tillsammans med årsmöte hållits i Vetlanda Korskyrka. Medlemsträffen inleddes av kända Vetlandabon Catrine Leandersson som till eget dragspelsackomplemang sjöng ett antal sånger.

Därefter följe parentation över de under verksamhetsåret bortgångna medlemmar.

Årsmötet förklarades öppnat av ordförande Sören Lundström. En gedigen verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse föredrogs. Av verksamhetsberättelsen framkom bland annat att ”Lär känna din kommun” har varit ett populärt inslag med många vandringar och med ett medeltal av cirka 25 personer vid varje samling. RPG är även representerade i KPR, kommunala pensionärsrådet. Under en av höstens medlemsträffar hade man besök av landshövding Helena Jonsson.

Val till 2023-års styrelse följde och där blev det omval av ordförande Sören Lundström. Styrelsen i övrigt består av Birgitta Grundin-Axelsson, Birgit Sundsborn, Marianne Richter, Bengt Westerlund, Karl-Axel Bengtsson samt Eivor Lindquist, nyval. Till suppleanter valdes Ann-Carine Eckerby samt Lars-Gösta Hultgren.

Årsmötet avslutades med tack och blommor till avgående styrelsemedlemmar. Ingvar Gustavsson som varit föreningen trogen, sedan föreningens start, samt Thure Elvingsson vice ordförande ett antal år. Tack, blommor och gåva gavs också till den fantastiska kaffegruppen som vid varje medlemsmöte ser till att det finns ”gofika”. Tack också till Leif Bergman som ansvarat för RPGs hemsida samt informationsmaterial

Efter årsmötet var det dags att flytta en trappa upp till de dukade kaffeborden och trevlig gemenskap. Ingvar informerade om resan till distriktets vårmöte i Värnamo samt om vårens studiebesök, Kontorsspecial.

Nästa månadsmöte blir den 8 mars då man får besök av polisman Jens Andersson som ska informera under ämnet” Låt dig inte luras”

Eftermiddagen avslutades som vanligt med ”Lottdragning med Ingvar” där dagens vinster var vårblommor.

 

2022-12-14

Fin luciafest hos RPG

Ett vackert och stämningsfullt luciatåg framfördes i onsdags i Korskyrkan kyrksal. Vetlanda minikör med ledning av Lotta Valdo Eriksson framförde de traditionella luciasångerna mixade med lite modernare inslag.

Luciatåget bestod av både lucia, tärnor och stjärngosse. Många vackra dikter lästes, allt med härlig entusiasm. Lucia var Maja Valdo Eriksson. Programmet avslutades med We vish you a Merry Christmas, varefter följde rungande applåder.

Kaffe med lussekatt och pepparkaka serverades sedan runt de vackert dukade borden, där alla fick njuta av en stunds härlig gemenskap.

Sören informerade sedan om den planerade studiecirkeln som är planerad att starta upp efter juluppehållet samt påminde om årsmötet i februari.

Birgitta Grundin Axelsson och Bengt Westerlund, RPG:s representanter i KPR, kommunala pensionärsrådet, delgav åhörarna vad de fått veta vid höstens sammankomst. De berättade vidare att föreningens medlemmar har möjlighet att komma med synpunkter angående äldres rätt i samhället.

Som avslutning ”lotteridragning med Ingvar” där dagens vinst, passande nog var tomtepåse med frukt.


2022-11-09

Novembermöte med RPG

Vetlandas RPG månadsmöte hölls som vanligt i Korskyrkans lokaler under god uppslutning av deltagare. Träffen inleddes av ordförande Sören Lundström som hälsade dagens underhållare Lars-Gunnar Flink och Ann-Marie Lövgren välkomna.

De spelade och sjöng till eget gitarrarrangemang visor av Dan Andersson, Nils Ferlin samt Evert Taube. Det blev även en del allsång, den musikaliska avdelningen avslutades med att Lars-Gunnar tolkade en Pelle Näver dikt. Därefter var det dags för god ”eftermiddagsfika med tillhörande pratstund” Nästa avdelning av underhållningen stod Lars-Gunnar för då han berättade om upplevelser och olika ”möten med människor” under de otaliga milen han cyklat I Sveriges långa land. En tur kan vara från Smygehuk i sydligaste Skåne till Treriksröset längst upp i Sverige.

Information följde om kommande aktiviteter, bland annat, luciafest den 14 dec. Studiecirkel om Västergötland är planerad till våren 2023. Lotteridragningen höll som vanligt av Ingvar Gustavsson som såg till att några fick en fin höstblomma att ta med hem.

Det har även varit avslutning för RPG:s ”Lär känna din kommunvandringar” under ledning av Hans och Laila Berntsson. Sista vandringen var förlagd till Flögensborg där ett 30-tal RPG-are deltog. Programmet var där tipspromenad, korvgrillning och fika.


2022-10-12

Medlemsträff med RPG

Vetlanda RPG haft medlemsträff i Korskyrkans lokaler. Ett sjuttiotal medlemmar hade samlats för att umgås och lyssna till landshövding Helena Jonsson som hälsades välkommen med en varm applåd.

Hon berättade om sig själv, sin uppväxt, utbildning och kallelsen från regeringen att bli landshövding för Jönköpings län. Detta arbete tycker hon är intressant och omväxlande, då det spänner över hela samhällsperspektivet. De stora frågorna i länet just nu är - vatten, klimat och energi.

Efter ett intressant föredrag av vår landshövding, tog medlemmarna plats vid borden i församlingsvåningen. Där informerade RPG- ordförande Sören Lundström om föreningens övriga planerade aktiviteter. Under gemenskapen serverades kaffe med dopp och det såldes lotter, som efter vinstdragning resulterade i att ett antal av de församlade, kunde gå hem med en chokladkartong under armen.


2022-09-14

Vetlanda RPG på gång

70 RPG-medlemmar samlades till höstens första medlemsträff i Korskyrkan Vetlanda. Träffen inleddes av ordförande Sören Lundström som lämnade ordet till dagens gäst Börje Ohlsson som på ett mycket fascinerande och intressant sätt berättade om Vetlanda Tändsticksfabriks historia.

”Stickan” som det benämns i folkmun grundades 1907 av Johan Andersson och hans farbror Otto Olofsson och är alltså i dag 115 år.

Stickan var under en 70-årsperiod flaggskeppet inom industrin i Vetlanda, bland alla de företag som startade vid förra sekelskiftet.

Under dessa år har det varit mellan 150-300 personer anställde med en topp 1951. Det året jobbade cirka 650 personer från 17 olika nationer. I dag finns ett 40-tal anställda på kvar på företaget i Vetlanda.

Tändstickor skickades redan 1907 världen runt, år 1908 tillverkades runt 100 000 askar per dag. Idag är den siffran 6,4 miljoner. Stickan är det enda företag av de som startades i Vetlanda vid förra sekelskiftet som finns kvar idag.

Stickans höga tegelskorstenen var länge ett riktmärke för Vetlandas invånare. Efter föredraget smakade kaffet utmärkt. Det pratades livligt runt borden och alla tycktes trivas. Därefter följde information om höstresan till Växjö och därefter sedvanlig Lotteridragning med Ingvar, där flera gick hem med en vacker höstblomma.

Höstens första besök under temat Lär känna din kommun var förlagd till Hällinge gård, där ett 30-tal medlemmar samlades och fick av gårdens ägare Katarina Boden höra om Hällinges historia under 300 år.

Nästa Lär känna din kommun mot Nye med besök hos Vasen.


2022-08-31

Höstupptakt med RPG
I strålande sensommarvärme startade RPG- medlemmarna sitt höstprogram. Målet för dagen var en tillsammanseftermiddag i Sandåkra hos Berth och Carita Nilsson. En stor skara hade hörsammat inbjudan och ingen lär ha gått hem besviken.

Programmet inleddes med att Thure Elvingsson hälsade välkommen samt informerade om kommande aktiviteter.

Roland Nelson inledde med att på basun spela Flyttfåglarna av Lydia Litell.

Därefter tog Berth och Carita över dagen som inleddes med korvgrillning av olika sorters korvar från lokal tillverkare, därtill serverades goda tillbehör. Därefter delgav Berth en del av sin livshistoria bland annat om sitt biståndsarbete i Etiopien där han blev biten av en orm och var väldigt nära att mista livet.

Efter en intressant berättelse var det så dax för sång och musik av Margareta Jonsson och Bengt Westerlund, som framförde några för dagen väl valda sånger. Efter det kunde de som ville kliva upp i fyrhjulingens vagn och följa med ut på en rundtur. Det var många som tog tillfället i akt att åka runt och se på närliggande omgivning, allt på belagda stigar. Rundturen gav tillfälle till många glada skratt.

När åkturen var klar, och för de som istället valt att ta en promenad, smakade det gott med kaffe och ostkaka. Dagen avslutades med ytterligare en sång samt information om nästa veckas start av RPG:s Lär känna din kommun-promenader. Första turen går till Hällinge gård.


2022-02-09

Tronskifte för RPG

Årsmöte för RPG:s medlemmar har hållits i Korskyrkan, Vetlanda. 

Eftersom förra årets årsmöte blev inställt på grund av pandemin så redovisades år 2020 och 2021 på årsmötet.

Före årsmötet underhöll Irene Jonsson, Ekenässjön med några väl valda sånger samt episoder från livet. Årsmötet öppnades av Ture Elvingsson som inledningsvis redogjorde för allt som blivit inställt och förändrat under de två år som förflutit sedan förra årsmötet.

Därefter följde parentation över de i föreningen avlidna medlemmarna, ledd av Ingvar Gustavsson. 

Presidium för årsmötet valde årsmötet Torbjorn Eckerby som ordförande. Verksamhetsberättelserna för åren 2020 och 2021 upplästes av Birgitta Grundin Axelsson och ekonomiska redogörelserna av Birgit Sundsborn.

Det visade sig att trots alla restriktioner så har mycket kunnat genomföras ändå. Som exempel har promenaderna under temat "Lär känna din kommun" haft god tillslutning, med 26 deltagare som medeltal.

Val till ny styrelse följde och där blev det tronskifte på ordförandeposten, då Ann-Loriz Bergman avsagt sig ledarskapet efter många års gedigen ledning.

Till ny ordförande valdes Sören Lundström. Styrelsen i övrigt består av Ture Elvingson, Birgit Sundsborn, Carl-Axel Bengtsson, Birgitta Grundin Axelsson, Bengt Westerlund, Marianne Richter och suppleanter Ingvar Gustavsson och Eivor Lindqvist.

Årsmötet avslutades med avtackning av ordföranden Ann-Loriz Bergman samt tidigare styrelseledamoten Laila Berndtsson.

 


  Referat