REFERAT

 

 


2022-02-09

Tronskifte för RPG

Årsmöte för RPG:s medlemmar har hållits i Korskyrkan, Vetlanda. 

Eftersom förra årets årsmöte blev inställt på grund av pandemin så redovisades år 2020 och 2021 på årsmötet.

Före årsmötet underhöll Irene Jonsson, Ekenässjön med några väl valda sånger samt episoder från livet. Årsmötet öppnades av Ture Elvingsson som inledningsvis redogjorde för allt som blivit inställt och förändrat under de två år som förflutit sedan förra årsmötet.

Därefter följde parentation över de i föreningen avlidna medlemmarna, ledd av Ingvar Gustavsson. 

Presidium för årsmötet valde årsmötet Torbjorn Eckerby som ordförande. Verksamhetsberättelserna för åren 2020 och 2021 upplästes av Birgitta Grundin Axelsson och ekonomiska redogörelserna av Birgit Sundsborn.

Det visade sig att trots alla restriktioner så har mycket kunnat genomföras ändå. Som exempel har promenaderna under temat "Lär känna din kommun" haft god tillslutning, med 26 deltagare som medeltal.

Val till ny styrelse följde och där blev det tronskifte på ordförandeposten, då Ann-Loriz Bergman avsagt sig ledarskapet efter många års gedigen ledning.

Till ny ordförande valdes Sören Lundström. Styrelsen i övrigt består av Ture Elvingson, Birgit Sundsborn, Carl-Axel Bengtsson, Birgitta Grundin Axelsson, Bengt Westerlund, Marianne Richter och suppleanter Ingvar Gustavsson och Eivor Lindqvist.

Årsmötet avslutades med avtackning av ordföranden Ann-Loriz Bergman samt tidigare styrelseledamoten Laila Berndtsson.

 


  Referat