Hem

    

    

           
   
   Aktuellt 

     

      Motionskampen pågår!
      Den 1 mars  -  31 maj 2023.


      Studiebesök

      Onsdag den 15 mars kl 10.00
      på Kontorsspecial, Vetlanda


      Lär känna din kommun
      Onsdag den 29 mars 

       Himlabackarna
       Samling vid Allianskyrkan kl 09.30

       Onsdag den 5 april
      Boställegölen, Landsbro
      Samling vid Allianskyrkan kl 09.30


      Medlemsträff

      Onsdag den 12 april kl 15.00
      Inge Bengtsson berättar.

       

      Vår förenings
      Plusgiro 148 04 88-4
      Swish     123 247 83 37


      Har du bytt adress eller

      tel.nummer är vi tacksamma

      om du meddelar detta till:

      Ann-Loriz Bergman
      tel. 0709-980 590 eller
      e-post  ann-loriz@ann-loriz.se


     
           

      


 

 

        

 

 

  

        

      

 

 

        

 

 

 Vetlanda RPG

Riksförbundet Pensionärgemenskap - RPG, en pensionärsorganisation på kristen grund.


Välkommen till Vetlanda RPG-förening


Vi är en pensionärsförening med kristna värderingar.

Upplever du att kristna värderingar är värdefulla är RPG kanske en förening som kan passa dig.

I Vetlanda RPG-förening är vi f n 220  medlemmar. Vi är en aktiv förening med olika utbud av aktiviteter. Säkert finns det något som intresserar dig.

Vi hoppas att du ska hitta den information du söker genom att klicka dig fram på de olika rubrikknapparna.


Riksförbundet PensionärsGemenskap består av tre viktiga delar som tillsammans bildar en helhet: riks, distrikt och föreningar.

RPG är med i kommunala pensionärsråd (KPR).

RPG distrikt ingår i regionens pensionärsrård (RPR).

         och landstingets pernsionärsråd (LPR).

RPG riks ingår i regeringens pensionärsråd, i socialstyrelsens

         äldreråd och andra råd för samarbete.


Kontakta gärna någon i styrelsen om det är något du undrar över.  www.rpgvetlanda.se        info@rpgvetlanda.se       © 2017 RPG