Lär känna din kommun

  Lär känna din kommun  


Välkommen med på RPG:s promenader till
vackra och intressanta platser i kommunen.

 

 

   Onsdag      7 sept     Hällinge,  ca 1 km
                                     Avfärd från Allianskyrkan kl 10.00

   Onsdag    21 sept     Nye, 3,3 km. Studiebesök på Vasen.
                                     Avfärd från Allianskyrkan kl 10.00

   Onsdag    28 sept     Ulvastenarna, Ljunganäs/Fröderyd
                                    ca 3,0 km, tuff terräng
                                    Avfärd från Allianskyrkan kl 10.00
 

   Onsdag      5 okt      Naturstig Ekenässjön, 1,3 km.
                                   Avfärd från Allianskyrkan kl 10.00
                                      
   Onsdag    19 okt      Naturstig Föredaskogen, 2,5 km.
                                   Samling vid boulebanan kl 10.00

   Onsdag    26 okt      Flögensborg, ca 2,0 km.
                                   Avfärd från Allianskyrkan kl 10.00   Undrar du över något
   kontakta Laila 0383-151 23, 070-678 43
39


  Tag med eget fika!