Studiecirkel

 

  Studiecirkel 

 

VÄSTERGÖTLAND


Vi planerar att i höst starta en studiecirkel för att fortsätta att fördjupa våra kunskaper i Sveriges Landskap.

Vi har tidigare studerat Blekinge, Halland och Uppland.

Nu har vi ambitionen att lära oss lite mer om grannlandskapet VÄSTERGÖTLAND.

 

Upplägget blir att samlas var 14:e dag med start i oktober och avsluta
i maj 2023. Cirkelledare blir Rune Ohlsson.
Kurslokal har tidigare varit Bäckseda Missionshus, men det finns andra alternativ. Vi brukar ha med oss eget fika.

 

Vi anlitar ingen extern hjälp utan försöker göra det tillsammans där samlingarna mer har karaktären av samtal snarare än föreläsningar.

 

Vid tidigare tillfällen har vi avslutat studiecirkeln med en resa till landskapet med en övernattning.

 

En anmälningslista för intresserade deltagare kommer att utdelas vid kommande medlemsträff.