Aktivitetskalendern

Vårens kalender 2022


Januari        Mån    10    14.00       Boule, varje måndag i månaden
                     Tis       11    15.00       Bowling, varje tisdag i månaden
                     Ons     26    14.00       Studiebesök, på Vasaparken (f. d. Vilan)
                                                         Gemensam lunch, Ekebogården, Anmälan


Februari       Mån      7    14.00       Boule, varje måndag
                     Tisd       8    15.00       Bowling, varje tisdag
                     Ons       9    15.00       Årsmöte        
                     Ons     23    13.00       Gemenskapslunch, Sussies Kök, pris 110 kr


Mars            Motionskampen startar den 1 mars 
                     Mån      7    14.00       Boule varje måndag
                     Tis        1     15.00       Bowling, varje tisdag
                     Tors      3     10.30       Mitt i vardagen. Missionskyrkan
                     Ons      9     15.00       Medlemsträff  -  Joakim Hedström
                     Ons    23      11.30      Studiebesök, Industrimuseet, Ekenässjön 


April             Mån      4     14.00      Boule varje måndag
                     Tisd       5     15.00      Bowling, varje tisdag
                     Ons       6     10,00      Lär känna din kommun. Hällaryds kanalbank
                     Ons     13     15.00      Medlemsträff  -  Irene och Robert Johansson
                     Tis       19     10.30      Dagledigträff, Allianskyrkan
                     Ons     20     10.00      Lär känna din kommun. Nye nya naturstik.
                     Ons     27     10.00      Lär känna din kommun. Tjustkulle/Kvarndammen

                                  .


 Maj              Mån       2    14.00      Boule, varje måndag, Tjustkulle
                     Tis         3     15.00      Bowling, varje tisdag
                     Ons       4     10.00      Lär känna din kommun. Lammåsa
                     Ons      11    15.00      Medlemsträff -  Inger och Hans Andersson, Värnamo
                     Ons      18    10.00      Lär känna din kommun.  Kyrkogatan förr och nu.

                     Tor        19                        Vårresa  Resan är inställd                                                                            Ons       25   10.00      Hultanäs med grillmöjligheter,


Juni              Ons        1   tiden ej klar Studiebesök, Högarps Naturreservat, Stenberga
                                                         Vi äter lunch tillsammans   (plats meddelas senare)
 
                                              

 
                      Boulen fortsätter varje måndag kl 14.00

                    under hela sommaren på Tjustkulle.


 


                          

 

 

 
  
                                 

 

   Aktivitetskalendern