Aktivitetskalendern

Vårens kalender 2022


Januari        Mån    10    14.00       Boule, varje måndag i månaden
                     Tis       11    15.00       Bowling, varje tisdag i månaden
                     Ons     26    14.00       Studiebesök, på Vasaparken (f. d. Vilan)
                                                         Gemensam lunch, Ekebogården, Anmälan


Februari       Mån      7    14.00       Boule, varje måndag
                     Tisd       8    15.00       Bowling, varje tisdag
                     Ons       9    15.00       Årsmöte        
                     Ons     23    13.00       Gemenskapslunch, Sussies Kök, pris 110 kr


Mars            Motionskampen startar den 1 mars 
                     Mån      7    14.00       Boule varje måndag
                     Tis        1     15.00       Bowling, varje tisdag
                     Tors      3     10.30       Mitt i vardagen. Missionskyrkan
                     Ons      9     15.00       Medlemsträff  -  Joakim Hedström
                     Ons    23   tiden ej klar   Studiebesök, (plats meddelas senare)   


April             Mån      4     14.00      Boule varje måndag
                     Tisd       5     15.00      Bowling, varje tisdag
                     Ons       6     10,00      Lär känna din kommun. Hällaryds kanalbank
                     Ons     13     15.00      Medlemsträff  -  Irene och Robert Johansson
                     Tis       19     10.30      Dagledigträff, Allianskyrkan
                     Ons     20     10.00      Lär känna din kommun. Nye nya naturstik.
                     Ons     27     10.00      Lär känna din kommun. Tjustkulle/Kvarndammen

                                  .


 Maj              Mån       2    14.00      Boule, varje måndag, Tjustkulle
                     Tis         3     15.00      Bowling, varje tisdag
                     Ons       4     10.00      Lär känna din kommun. Lammåsa
                     Ons      11    15.00      Medlemsträff -  Landshövding Helena Jonsson
                     Ons      18    10.00      Lär känna din kommun.  Kyrkogatan förr och nu.

                     Tor        19   tiden ej klar Vårresa till Bolmsö
                                                        Tillsammans med Pingskyrkan
                     Ons      25    10.00      Hultanäs med grillmöjligheter,


Juni              Ons        1   tiden ej klar Studiebesök, Högarps Naturreservat, Stenberga
                                                         Vi äter lunch tillsammans   (plats meddelas senare)
 
                                              

 
                      Boulen fortsätter varje måndag kl 14.00

                    under hela sommaren på Tjustkulle.


 


                          

 

 

 
  
                                 

 

   Aktivitetskalendern