Aktivitetskalendern

   Aktivitetskalendern    

Vårens kalender 2023


Jan      Mån      9     14.00      Boule, varje måndag i månaden
            Tis       10     15.00      Bowling, varje tisdag i månaden
                                   
Feb       Mån     6     14.00      Boule, varje måndag
             Tisd      7     15.00      Bowling, varje tisdag
             Ons      8     15.00      Årsmöte        

 

 

Mars     Motionskampen startar den 1 mars
             Tors       2    10.30      Mitt i vardagen. Missionskyrkan
              Mån      6    14.00      Boule varje måndag
             Tis         7     15.00      Bowling, varje tisdag
             Ons       8     15.00      Medlemsträff  -  Polis Jens Andersson
             Tis       21     10.30      Dagledigträff, Allianskyrkan
             Ons     29     10.00      Lär känna din kommun  - Himlabackarna


 

 

Apr       Mån      3     14.00      Boule varje måndag
             Tisd       4     15.00      Bowling, varje tisdag
             Ons       5     10,00      Lär känna din kommun. Boställegölen, Landsbro
             Ons     12     15.00      Medlemsträff  -  Inge Bengtsson
             Ons     19     10.00      Lär känna din kommun. Hällaryd kanal. Skede.
             Ons     26     10.00      Lär känna din kommun. Naturstig Nye
             Tors     27     15.00      Allträff, Pingstkyrkan                                 .

 

 

Maj       Mån      1                     Boulen inställd
             Tis         2      15.00      Bowling, varje tisdag
             Ons       3      10.00      Lär känna din kommun. Hultaby Slottsruin
             Mån Obs 8    14.00      Boule, varje måndag, Tjustkulle
             Ons      10     15.00      Medlemsträff -  våravslutning i Flögensborg
             Ons      17     10.00      Lär känna din kommun. Eckerdarundan m cykel.
             Ons      24     10.00      Flottfärd i Hultanäs med grillmöjligheter,
             Ons      31     10.00      Lär känna din kommun. Vandring i Illhargen-Getinge
.

Juli       Ons      12     13.00      Tillsammanslunch, Golfrestaurangen, Östanå

Aug      Ons        9     15.00      Tillsammansfika,     (plats bestäms senare)