Medlemsträffar

  Medlemsträffar 

     

     Medlemsträffar i Korskyrkan kl 15.00

     
      Ons   9  febr    Årsmöte

                              Medverkan av Irene Jonsson, Ekenässjön
                              Årsmötesförhandlingar, parentation,
                              servering och lotteri.

     
      Ons  9  mars    Joakim Hedström funktionschef, vård och    

                               omsorgsförvaltningen Vetlanda kommun
                               informerar om olika boendeformer för
                               äldre (SÄBO, trygghetsboende och  senior-
                               boende)
     

     Ons  13 april     Småländska sångförfattare och Humor i
                               Helgade hyddor. Två avdelningar med
                               Irene och Robert Johansson.
     

      Ons  11 maj      Landshövding Helena Jonsson berättar om
                               sitt arbete som landshövding


   
               Dessutom blir det information om olika aktivitet och
               resor. Lotteri

               Naturligtvis blir det fika och trevlig gemenskap.

               Inför varje Medlemsträff annonserar vi i lördagstidningen
               under Föreningar i Annonsguiden, Vetlanda-Posten.