Boulespel

   Boulspel   

 

Spela boule!

 
Vi är ett15 tal RPG-are som spelar boule
Måndagar kl 14.00 i Boulehallen på tändsticksområdet (bakom Lidl)


Vi spelar på Tjust kulle t o m den 30 sept. Fr o m den 4 okt spelar vi
i Boulehallen igen!


Kostnad 15 kr per gång


Tag med fika!


Undrar du över något?  Kontakta: Ture Elvingsson

                                                       0383-820 03 eller

                                                       070-302 77 26