Bli medlem

  Bli medlem Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG

Som pensionär eller anhörig har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår

tillvaro är RPG en organisation som kan passa Dig.


RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan

utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten

syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.


• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre.

• RPG är öppet för alla anhöriga och pensionärer.

• RPG har 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet


Medlemsavgift 

250.-  per person och år


SeniorPosten

5 nr per år ingår i medlemsavgiften


Smart Senior

Ett förmånskort där du erbjuds rabatt hos

en mängd företag i olika branscher.

Smart Seniorkortet ingår i medlemsavgiften.


Medlemsförmåner

RPG erbjuder förmånliga Medlemsförsäkringar.

Du är även försäkrad i samband med arrangemang i RPG:s regi..